Informacja pokontrolna z realizacji projektu Modernizacja Systemu oświetlenia Ulicznego [ pdf ].