Protokół kontroli wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych [ pdf ].