Informacja pokontrolna z kontroli w trakcie realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” [ pdf ].