Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu pn. „Zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez zwiększenie zasobów mieszkań socjalnych” [ pdf ].