INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.7.58.2019/AZS-4

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0014/16 pn. „Rozwój Infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko - Zdrój" [ pdf ].