Informacja Pokontrolna Nr 13/VI/RPO/2019

z kontroli trwałości projektu nr RPSW.06.01.00-26-358/08 pn. „Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej Miasta Busko-Zdrój - etap I" [ pdf ].