Interesanci oceniają pracowników buskiego ratusza W Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju zainstalowany został kiosk elektroniczny z systemem ankietyzacji. System ten ma na celu zbadać poziom satysfakcji klientów z jakości usług publicznych świadczonych w buskim ratuszu. Ankiety w wersji elektronicznej interesanci wypełniają anonimowo. Wypełnienie takiej ankiety jest bardzo proste i zajmuje 2-3 minuty. Do wyboru petent ma jedną lub maksymalnie trzy odpowiedzi, które jego zdaniem najlepiej charakteryzują poruszane zagadnienie.

Ankiety poddawane będą systematycznej, zbiorczej ocenie i pozwolą kadrze kierowniczej urzędu w identyfikacji problemów związanych z funkcjonowaniem poszczególnych wydziałów. Pomogą również w podjęciu działań służących usprawnieniu pracy wydziałów.

Wprowadzenie tego przedsięwzięcia poprzedziły spotkania warsztatowe z pracownikami gminy przeprowadzone przez koordynatora projektu „Lepsza administracja-lepsze jutro". Warsztaty i konsultacje pozwoliły na optymalne opracowanie ankiety elektronicznej, która jest już zainstalowana w kiosku elektronicznym umieszczonym w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju (parter, pokój nr 3). Internauci mogą ocenić pracę urzędu na stronie BIP buskiego ratusza, w zakładce: „Urząd" w tagu: „Oceń pracę Urzędu".

Opinia interesantów jest niezwykle istotna przy usprawnieniu pracy urzędu, dlatego zachęcamy do wypełnienia ankiety, która będzie pomocna w udoskonaleniu funkcjonowania miejskiego ratusza.

Tekst i foto EHR