O G Ł O S Z E N I E

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości Biuro Terenowe w Busku-Zdroju zaprasza na udział w szkoleniach w ramach projektu „Wschód Biznesu".
Więcej informacji na temat szkolenia w załączniku albo w Terenowym Biurze w Busku-Zdroju

Dokument do pobrania [ pdf ].

Adres firmy:
Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości
Biuro Terenowe w Busku-Zdrój
ul. Kościuszki 60, pok. 208
28-100 Busko-Zdrój
tel. 041 378 13 16
www.opiwpr.org.pl