logo RP

Pragniemy poinformować, iż Gmina Busko-Zdrój uzyskała dofinansowanie Projektu

pn. „Malucholandia czyli aktywni rodzice to szczęśliwe dzieci”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
w zakresie Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym Projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka 19 rodzicom/opiekunom prawnym (18 kobietom i 1 mężczyźnie) z terenu Gminy Busko-Zdrój, co zostanie osiągnięte poprzez utworzenie 19 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

  • Wartość Projektu: 528 726,30 zł
  • Dofinansowanie Projektu: 449 417,35 zł
  • Okres realizacji Projektu: 01.07.2022 – 30.06.2023

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

  1. Utworzenie nowych 19 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.
  2. Bieżące funkcjonowanie.