Informacje o przetargu

  • numer postępowania: FK.2710.1.PN.2016
  • rodzaj postępowania: Postępowanie na podstawie art. 138 Ustawy Prawo zamówień publicznych
  • krótki opis przedmiotu zamówienia: Organizacja usług szkoleniowo - doradczych w ramach realizacji projektu: "Zainwestuj w siebie - zmień własną przyszłość"
  • data ogłoszenia: 2016.09.20
  • termin składania ofert: 2016.09.28 godz. 9.00
  • miejsce składania ofert: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju , ul.Kościuszki 2a , Sekretariat pok. 11

Informacja o udzieleniu zamówienia [ pdf ].
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
[ pdf ].

Dokumenty do pobrania:

Informacje dla wykonawców:

26.09.2016 - Informacja nr 2 [ pdf ].
23.09.2016 - Informacja nr 1 [ pdf ].

Zebrania:

Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu

Pytania z odpowiedziami ( w postaci plików do pobrania ):

Brak pytań

Protesty i rozstrzygnięcia ( w postaci plików do pobrania):

Brak protestów w sprawie przetargu

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania