Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju [pdf]