Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018r. [ pdf ].