Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019r. [ pdf ].