Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.26.2.2019.US
 • rodzaj postępowania: Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w dziele III rozdział 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
  Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust.1., w związku z tym do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy art. 138o ust. 2-4 ww. ustawy.
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju"
 • data ogłoszenia: 2019.11.12
 • termin składania ofert: 2019.11.21 godz. 9:00
 • miejsce składania ofert: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju , ul.Kościuszki 2a , Sekretariat pok. 11

Zbiorcze zestawienie ofert  [ pdf ].

Informacja o wynikach [ pdf ].

Informacja o udzieleniu zamówienia [ pdf ].

Dokumenty do pobrania:

 • SIWZ [ pdf ].
 • Załącznik 1 [ pdf ] .
 • Załącznik 2 [ pdf ] .
 • Załącznik 3 [ pdf ] .
 • Załącznik 4 [ pdf ] .
 • Załącznik 5 [ pdf ] .
 • Załącznik 6 [ pdf ] .
 • Załącznik 7 [ pdf ] .
 • Załącznik 8 [ pdf ] .
 • Załącznik 9 [ pdf ] .

Zebrania:

Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu.

Pytania z odpowiedziami ( w postaci plików do pobrania ):

Informacja dla wykonawców nr 1 [ pdf ] (2019.11.20).

Odwołania i rozstrzygnięcia ( w postaci plików do pobrania ):

Brak protestów w sprawie przetargu.

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania.