Ministerstwo Środowiska we współpracy z Ministerstwem Energii przygotowały Program Mój Prąd dedykowany osobom fizycznym. Głównym celem programu Mój Prąd jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld zł. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje od 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych. Inwestycja nie może być zakończona przed ogłoszeniem konkursu, ale musi być zakończona na dzień składania wniosku o dofinansowanie.

Finansowanie programu zapewnia NFOŚiGW. Program przyczyni się do zwiększenia dostępności rozwiązań prosumenckich w gospodarstwach domowych.

Informacje o nowym programie Mój Prąd udzielać będą Doradcy Energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego:

Informacje o nowym programie Mój Prąd udzielają doradcy z WFOŚiGW w Kielcach: http://www.wfos.com.pl/aktualne-informacje/946-moj-prad-program-dofinansowania-mikroinstalacji-fotowoltaicznych