INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Burmistrz Miasta i Gminy Busko- Zdrój informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Busku-Zdroju, nie został wyłoniony żaden kandydat. W związku z powyższym nabór na ww. stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie:
Kandydaci nie spełnili wymogów pod względem formalnym określonych w regulaminie naboru.

Informacja o wynikach naboru pdf ].