ZARZĄDZENIE NR 137/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 02 lipca 2020r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Busko-Zdrój dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Busko - Zdrój na lata 2019 - 2039" [ pdf ].