Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kielce, 8 września 2021 r.

KR.ZUZ.1.4210.138.2021.MG

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz zgodnie z treścią art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach PGW Wody Polskie informuje, że na wniosek z dnia 29.06.2021 r. Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój, złożony do Zarządu Zlewni w Kielcach 05.07.2021 r. i ostatecznie uzupełniony 08.09.2021 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z rejonu ulic: Lipowa, Waryńskiego i Sole na terenie miasta Busko - Zdrój poprzez istniejący wylot kanalizacji deszczowej, tj. dawny wylot szczelnego rowu o nazwie „Maskalis II" do wód cieku Rów od Buska w km 2+386 jego biegu, zlokalizowany na działce ewid. nr 208/4 obręb 0013 m. Busko - Zdrój - miasto, pow. buski, woj. świętokrzyskie.

Stosownie do treści art. 10 i art. 73 ww. ustawy Kpa w terminie 7 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w siedzibie Nadzoru Wodnego w Busku-Zdroju, ul. Kopernika 6, 28-100 Busko-Zdrój, piętro III, pokój 26, a także składać pisemnie wszelkie wnioski, informacje, wyjaśnienia i zastrzeżenia dotyczące sprawy, po wcześniejszym ustaleniu możliwości przeglądania akt, kontaktując się drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefonicznie pod numerem telefonu: 41 378 40 39.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po upływie ww. terminu, w przypadku braku uwag i zastrzeżeń, wniosek zostanie rozpatrzony w oparciu o posiadane dowody.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].