Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój 23 styczeń 2023 r.

Znak: BUŚ.6730.219.2022

Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji dotyczącej budowy zastawki na „Dopływie spod Widuchowej” w celu spiętrzenia wód dla potrzeb istniejącego stawu wraz z urządzeniami towarzyszącymi , które umożliwią dostarczenie i odprowadzenie niewykorzystanych wód do i ze stawu na działkach ozn. nr ew. 562, 563 położonych w miejscowości Podgaje gm. Busko – Zdrój.

Zgodnie z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, ze zm.), w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje, że w dniu 30 grudnia 2022 r. została wydana decyzja nr 219/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zastawki na „Dopływie spod Widuchowej” w celu spiętrzenia wód dla potrzeb istniejącego stawu wraz z urządzeniami towarzyszącymi , które umożliwią dostarczenie i odprowadzenie niewykorzystanych wód do i ze stawu na działkach ozn. nr ew. 562, 563 położonych w miejscowości Podgaje gm. Busko – Zdrój, poprzedzona decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju al. Mickiewicza 27 Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, pokój 6 w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00, a w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00.

Załącznikiem do informacji jest treść decyzji nr 219/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. udostępniona z dniem 23 stycznia 2023 r. na okres 14 dni.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Decyzja o warunkach zabudowy [ pdf ].

Załącznik graficzny [ pdf ].