Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kielce, 3 marca 2023 r.

KR.ZUZ.1.4214.6.2023.MG

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm., dalej Kpa), w związku z art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach zawiadamia, że na wniosek z dnia 23 lutego 2023 r. złożony przez Gminę Busko - Zdrój reprezentowaną przez Burmistrza, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia linii brzegu rzeki Ciek od Broniny na działce ewid. nr 447/2 obręb 0030 Radzanów, jedn. ewid. 260101_5 Busko - Zdrój - obszar wiejski, w związku z planowaną przebudową przepustu na ww. działce.

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 ustawy Kpa, tut. Zarząd informuje, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania nin. zawiadomienia w siedzibie Nadzoru Wodnego w Busku-Zdroju, ul. Kopernika 6, 28-100 Busko-Zdrój, III piętro, pokój nr 43, a także składać pisemnie wszelkie wnioski, informacje, wyjaśnienia i zastrzeżenia, dotyczące sprawy, po wcześniejszym ustaleniu możliwości przeglądania akt, kontaktując się telefonicznie pod numerem telefonu: 532 033 306 lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wgląd w akt sprawy nie jest obowiązkowy.

Po upływie ww. terminu, w przypadku braku uwag i zastrzeżeń, wniosek zostanie rozpatrzony w oparciu o posiadane dowody. Sprawę prowadzi: Mariola Grudzień, teł. 532 033 306, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].