logo wfosigwDofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Budowa oczyszczalni wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową w ul. Jabłoniowej w Busku-Zdroju i w ulicach przyległych.

W dniu 19 sierpnia 2014 roku została podpisana umowa nr 184/14 o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową w ul.  Jabłoniowej w Busku-Zdroju i w ulicach przyległych.

Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje:

- dla ul. Jabłoniowej w Busku-Zdroju:

a) wykonanie kanału deszczowego długości 426,50 m o średnicy 400mm,
b) wykonanie kanału deszczowego długości 121,20 m o średnicy 315mm klasy SN8,
c) wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej długości 88,90 m,
d) montaż wpustów ulicznych betonowych w ilości 5 sztuk z osadnikiem,
e) montaż wpustów ulicznych liniowych długości 1,0 m żelbetowe szer. 20 cm z rusztem z żeliwa sferoidalnego w ilości 23 sztuk,
f) montaż separatora lamelowego 40/400 jako typoszereg składający się z osadnika w postaci studni żelbetowej o średnicy 2000mm oraz komory separatora w postaci studni żelbetowej o średnicy 1500mm
g) wykonanie studni rewizyjnych betonowych o średnicy 1200mm w ilości 21 sztuki, średnicy 1500mm 10 sztuk, średnicy 2000mm 1 sztuka.

- dla ul. Jaśminowej w Busku-Zdroju:

a) wykonanie kanału deszczowego długości 164,40 m z rur o średnicy 315 mm,
b) wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej długości 22,40 m o średnicy 200 mm,
c) wykonanie studni rewizyjnych, łączonych na uszczelkę o średnicy 1200 mm w ilości 6 sztuk,
d) montaż wpustów ulicznych betonowych w ilości 6 sztuk, średnicy 500mm z osadnikiem.

Wartość przedsięwzięcia wynosi ok. 556 tys. złotych.