1. Książka wyjść służbowych i prywatnych pracowników,
  2. Dzienniki korespondencyjne,
  3. Książka kontroli,
  4. Rejestr delegacji służbowych,
  5. Rejestr zarządzeń dyrektora,
  6. Rejestr pieczęci,
  7. Księgi inwentarzowe,
  8. Książka druków ścisłego zarachowania.