Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Miasta i Gminy Busko-Zdrój w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić selektywnie zebrane odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe oraz elektryczno-elektroniczne. PSZOK i jego filia prowadzone są przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju.

PSZOK mieści się: na składowisku odpadów komunalnych w Dobrowodzie, natomiast filia punktu zlokalizowana jest przy ul. Dygasińskiego w Busku-Zdroju, tel: 41 378 46 33

PSZOK jest czynny: od poniedziałku do piątku od godz. 07:00 do godz. 15:00