Busko – Zdrój, dn. 10.11.2016 r.

OA.V.0012.23.2016

ZAWIADOMIENIE

W związku ze zwołaniem XXIII Sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na dzień 24 listopada 2016 roku, przekazuję informację o terminach posiedzeń komisji stałych rady:

15 listopada 2016 roku godz. 13:00 – posiedzenie Komisji Rozwoju Strategicznego i Spraw Komunalnych - sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

16 listopada 2016 roku godz. 10:00 – posiedzenie Komisji Oświaty i Infrastruktury Społecznej - sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

16 listopada 2016 roku godz. 13:00 – posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej - sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

17 listopada 2016 roku godz. 13:00 - posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej – sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

18 listopada 2016 roku godz. 12:00 - posiedzenie Komisji Rewizyjnej – sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].