Busko – Zdrój, dn. 1.02.2018 r.

OA-1.0012.38.2018

ZAWIADOMIENIE

W związku ze zwołaniem XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na dzień 15 lutego 2018 roku, przekazuję informację o terminach posiedzeń komisji stałych rady:

5 luty 2018 roku godz. 8:30 – posiedzenie Komisji Oświaty i Infrastruktury Społecznej – sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju,

5 luty 2018 roku godz. 10:00 – posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej – sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju,

6 luty 2018 roku godz. 13:00 - posiedzenie Komisji Rozwoju Strategicznego i Spraw Komunalnych – sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju,

7 luty 2018 roku godz. 12:30 - posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej - sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju,

8 luty 2018 roku godz. 12:00 - posiedzenie Komisji Rewizyjnej - sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].