Busko – Zdrój, dn. 8.03.2018 r.

OA-1.0012.39.2018

ZAWIADOMIENIE

W związku ze zwołaniem XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na dzień 22 marca 2018 roku, przekazuję informację o terminach posiedzeń komisji stałych rady:

13 marca 2018 roku godz. 12:30 – posiedzenie Komisji Rozwoju Strategicznego i Spraw Komunalnych – sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju,

14 marca 2018 roku godz. 8:30 – posiedzenie Komisji Oświaty i Infrastruktury Społecznej– sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju,

14 marca 2018 roku godz. 11:00 - posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej – sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju,

15 marca 2018 roku godz. 12:00 - posiedzenie Komisji Rewizyjnej - sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju,

16 marca 2018 roku godz. 12:00 - posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej - sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].