Busko – Zdrój, dn. 01.09.2021 r.

OA-1.0012.XXXVII.2021

ZAWIADOMIENIE 

W związku ze zwołaniem XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na dzień 16 września 2021 roku, przekazuję informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady:

6 września 2021 roku, godz. 9:00 – posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej

7 września 2021 roku, godz. 8:00 – posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej

8 września 2021 roku, godz. 13:00 – posiedzenie Komisja Rozwoju Strategicznego i Spraw Komunalnych

9 września 2021 roku, godz. 11:00 – posiedzenie Komisji Oświaty i Infrastruktury Społecznej

10 września 2021 roku godz. 9:00 – posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].