Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostało zaplanowane na dzień 13.09.2021 r. o godz. 11:00 w przedmiocie rozpatrzenia skargi, która wpłynęła do Rady Miejskiej.