Busko – Zdrój, dn. 12.11.2021 r.

OA-1.0012.XXXIX.2021

ZAWIADOMIENIE

W związku ze zwołaniem XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na dzień 25 listopada 2021 roku, przekazuję informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady:

15 listopada 2021 roku, godz. 10:00 – posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej

16 listopada 2021 roku, godz. 8:00 – posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej

17 listopada 2021 roku, godz. 13:00 – posiedzenie Komisja Rozwoju Strategicznego i Spraw Komunalnych

18 listopada 2021 roku, godz. 11:00 – posiedzenie Komisji Oświaty i Infrastruktury Społecznej

19 listopada 2021 roku godz. 9:00 – posiedzenie Komisji Rewizyjnej