Zawiadomienie

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji planowane jest na dzień 23 grudnia 2021 r. o godz. 9:00 w przedmiocie przekazania skargi według właściwości z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość