Zawiadomienie

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji planowane jest na dzień 25 stycznia 2022 r. o godz. 9:30 w przedmiocie rozpatrzenia wniosków, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. Tryb obradowania zdalny.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Burchan