Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji planowane jest na dzień 11 kwietnia 2022 r. o godz. 13:00 w przedmiocie rozpatrzenia wniosków, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. Tryb obradowania zdalny.