Busko – Zdrój, dn. 13.04.2022 r.

OA-1.0012.XLVI.2022

ZAWIADOMIENIE

W związku ze zwołaniem XLVI Sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na dzień 28 kwietnia 2022 roku, przekazuję informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady: 

19 kwietnia 2022 roku, godz. 8:00 – posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej

20 kwietnia 2022 roku, godz. 8:00 – posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej

20 kwietnia 2022 roku, godz. 13:00 – posiedzenie Komisja Rozwoju Strategicznego i Spraw Komunalnych

21 kwietnia 2022 roku godz. 11:00 – posiedzenie Komisji Oświaty i Infrastruktury Społecznej

22 kwietnia 2022 roku godz. 9:00 – posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].