W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok (nr XIV/159/2019).

W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynek A i B) wraz z wyodrębnioną częścią usługową, na działkach o nr ewid. gr. 243/4 i 253 położonych w obrębie 12 przy ul.Młyńskiej i ul.Ludwika Waryńskiego w Busku-Zdroju (nr XIV/160/2019).

W sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Samorządowego Gimnazjum Nr 1 w Busku-Zdroju (nr XIV/161/2019).

W sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Samorządowego Gimnazjum w Podgajach (nr XIV/162/2019).

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju (nr XIV/163/2019).

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju (nr XIV/164/2019).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat (nr XIV/165/2019).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (nr XIV/166/2019).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (nr XIV/167/2019).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (nr XIV/168/2019).

W sprawie zmiany uchwały nr 1/12/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju (nr XIV/169/2019).