w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Chmielnik w Ukrainie (druk nr XLIII/539/2022),