W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok (druk nr XLV/540/2022).

W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druk nr XLV/541/2022).

W sprawie zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Busko-Zdrój na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druk nr XLV/542/2022).