Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Rada Miejska

Rada Miejska 2014-2018

 

INFORMACJA O DYŻURACH RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W BUSKU-ZDROJU

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ – Justyna Nurek
przyjmuje: 2 wtorek miesiąca godz. 12:00 - 15:00

RADNA – Krystyna Musiał
przyjmuje: 1 poniedziałek miesiąca godz. 10:00 - 11:00

RADNA – Beata Służalska
przyjmuje: 1 poniedziałek miesiąca godz. 11:00 - 12:00

RADNY – Andrzej Zwierz
przyjmuje: 1 i 3 wtorek miesiąca godz. 12:00 - 15:00

RADNY – Bogdan Błaszczyk
przyjmuje: 2 i 4 środa miesiąca godz. 13:00 - 15:00

RADNY – Jan Ozgowicz
przyjmuje: 1 i 3 piątek miesiąca godz. 12:00 - 15:00

RADNY – Tadeusz Woźniak
przyjmuje: w 2 piątek miesiąca godz. 12:00 - 15:00

Radni przyjmują mieszkańców w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w pokoju nr 20 na 1 piętrze.

 

INFORMACJA O PRZYJMOWANIU SKARG I WNIOSKÓW PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W BUSKU-ZDROJU

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ – przyjmuje: w każdy poniedziałek w godz. 14:30 - 16:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pok. 20

 

SKŁADY KOMISJI

 

Komisja Rewizyjna

 1. Zwierz Andrzej – Przewodniczący Komisji
 2. Jan Ozgowicz – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Bogdan Błaszczyk – członek komisji
 4. Radosław Ciepliński - członek komisji
 5. Danuta Prędka – członek komisji

Komisja Finansowo – Budżetowa

 1. Lucyna Wojnowska – Przewodnicząca Komisji
 2. Robert Burchan – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Marek Gręda - członek komisji
 4. Justyna Nurek - członek komisji

Komisja Rozwoju Strategicznego i Spraw Komunalnych

 1. Jerzy Służalski – Przewodniczący Komisji
 2. Artur Prędki – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Maciej Gawin – członek komisji
 4. Bernadetta Kosmala - członek komisji
 5. Jerzy Szydłowski – członek komisji

Komisja Oświaty i Infrastruktury Społecznej

 1. Jacek Lewicki – Przewodniczący Komisji
 2. Krystyna Musiał – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Witold Gajewski – członek komisji
 4. Beata Służalska - członek komisji
 5. Tadeusz Woźniak - członek komisji

Komisja Uzdrowiskowa

 1. Beata Służalska – Przewodniczący Komisji
 2. Stanisław Walasek – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Krystyna Musiał – członek komisji
 4. Teresa Pawełczak - członek komisji

 

 SKŁAD RADY MIEJSKIEJ

 

Blaszczyk Bogdan

Radny

Błaszczyk Bogdan

Burchan Robert

Wiceprzewodniczący

Burchan Robert

Cieplinski Radoslaw

Radny

Ciepliński Radosław

Gajewski Witold

Radny

Gajewski Witold

Gawin Maciej

Radny

Gawin Maciej

Greda Marek

Radny

Gręda Marek

Kosmala Bernadetta

Radna

Kosmala Bernadetta

Lewicki jacek

Radny

Lewicki Jacek

Musial Krystyna

Radna

Musiał Krystyna

Nurek Justyna

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Nurek Justyna

Ozgowicz Jan

Radny

Ozgowicz Jan

Pawelczak Teresa

Radna

Pawełczak Teresa

Predki Artur

Radny

Prędki Artur

Predka Danuta

Radna

Prędka Danuta

Sluzalska Beata

Radna

Służalska Beata

Służalski Jerzy

Radny

Służalski Jerzy

Szydlowski Jerzy

Radny

Szydłowski Jerzy

WalasekStanislaw

Wiceprzewodniczący

Walasek Stanisław

Wojnowska Lucyna

Radna

Wojnowska Lucyna

Wozniak Tadeusz

Radny

Woźniak Tadeusz

Zwierz Andrzej

Radny

Zwierz Andrzej

Zamknij