1. Regulamin organizacyjny
  2. Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
  3. Schemat organizacyjny
  4. Regulamin pracy,
  5. Regulamin wynagradzania pracowników BSCK.
  6. Regulamin udzielania zamówień publicznych.

Wersje archiwalne

Schemat organizacyjny - przeniesiono do archiwum dnia 2021.09.01.

Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego - przeniesiono do archiwum dnia 2021.09.01.

Regulamin organizacyjny - przeniesiono do archiwum dnia 2021.09.01.

Regulamin organizacyjny - przeniesiono do archiwum dnia 2021.05.06.

Regulamin organizacyjny - przeniesiono do archiwum dnia 2020.02.20.

ZARZĄDZENIE NR 17/2017  w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju [ pdf ]  - przeniesiono do archiwum dnia 2020.02.20.

Regulamin organizacyjny Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju [ pdf ] - przeniesiono do archiwum dnia 2017.03.22.

ZARZĄDZENIE NR 15/2014 Dyrektora Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju z dnia 01.04.2014 roku w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju [ pdf ] - przeniesiono do archiwum dnia 2017.03.22.

Regulamin organizacyjny Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju [ pdf ] - przeniesiono do archiwum dnia 2014.04.03.

2008 - Regulamin organizacyjny