Informacje o przetargu 

 • rodzaj postępowania:  Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia:  Przebudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w Kołaczkowicach w zakresie dostosowania obiektu do obowiązujących wymagań wraz z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania na gaz propan butan i elektryczną.
 • data ogłoszenia:   2013-03-26
 • termin składania ofert:  2013-04-15 r. o godz.10:00
 • miejsce składania ofert:  W siedzibie zamawiającego pokój nr 220.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Dokumenty do pobrania:

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym [ pdf ].
 • SIWZ [ pdf ].
  Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz terminu składania ofert [ pdf ] (2013.04.15).
 • Załącznik 1 [ zip ].
 • Załącznik 2 [ zip ].
 • Załącznik 3 [ zip ].
 • Załącznik 4 [ pdf ].
 • Załącznik 5 [ pdf ].
 • Załącznik 6 [ pdf ].
 • Załącznik 7 [ pdf ].
 • Załącznik 8 [ pdf ].
 • Załącznik 9 [ pdf ].

Zebrania:

Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu

Pytania z odpowiedziami ( w postaci plików do pobrania ):

Brak pytań i odpowiedzi

Protesty i rozstrzygnięcia ( w postaci plików do pobrania):

Brak protestów w sprawie przetargu

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania