ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na dostawę samochodu osobowego typu SUV do Samodzielnego
Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro

 

Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie [pdf]
Załącznik 1 - formularz ofertowy [pdf]
Załącznik 2 - oświadczenie oferenta [pdf]
Załącznik 3 - projekt umowy [pdf]

23.01.2015 - Informacja o wynikach postępowania [pdf]