Zapytanie ofertowe

  • rodzaj postępowania: Zapytanie ofertowe
  • krótki opis przedmiotu zamówienia: Dostawa stacjonarnego, cyfrowego ultrasonografu z kolorowym Dopplerem do Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.
  • data ogłoszenia: 2015-06-09
  • termin składania ofert: 2015-06-17 r. o godz.10:00
  • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pokój nr 220.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Dokumenty do pobrania:

  • SIWZ [ pdf ].
  • Załącznik 1 [ pdf ].
  • Załącznik 2 [ pdf ].
  • Załącznik 3 [ pdf ].
  • Załącznik 4 [ pdf ] [ pdf ] (2015-06-11).

Zebrania:

Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu

Pytania z odpowiedziami ( w postaci plików do pobrania ):

Odpowiedzi na pytania [ pdf ] (2015-06-11).

Protesty i rozstrzygnięcia ( w postaci plików do pobrania):

Brak protestów w sprawie przetargu

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania