Informacje o przetargu 

 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.
 • data ogłoszenia: 2015-11-12
 • termin składania ofert: 2015-11-20 r. o godz.10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pokój nr 220.

Dokumenty do pobrania:

 • Ogłoszenie [ pdf ].
 • SIWZ [ pdf ].
 • Załącznik 1 [ pdf ].
 • Załącznik 2 [ pdf ].
 • Załącznik 3 [ pdf ].
 • Załącznik 4 [ pdf ].
 • Załącznik 5 [ pdf ].

Zebrania:

Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu

Pytania z odpowiedziami ( w postaci plików do pobrania ):

Brak pytań i odpowiedzi

Protesty i rozstrzygnięcia ( w postaci plików do pobrania):

Brak protestów w sprawie przetargu

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania