Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

Busko-Zdrój dnia 14.05.2021 r.

Znak: RSID.7020.1.4.2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko-Zdrój na podstawie postępowania zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 15 stycznia 2021 r zaprasza do złożenia oferty cenowej.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac obejmuje wykonanie przeglądów rozszerzonych 5-cio letnich dróg gminnych oraz 3 szt. obiektów mostowych, na terenie gminy Busko-Zdrój. Wykaz dróg zawiera załączniki nr 2a oraz 2b do niniejszego zapytania.

Informacja o unieważnieniu postępowania pdf ] (2022-05-26).

Busko-Zdrój dn. 12.05.2022 r.

Znak: OA.271.6.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia" dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina" w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju zgodnie z zakresem oraz formularzem stanowiącym obowiązujący na dzień wykonywania audytu załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina zakończonego raportem, opublikowanego na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa pod adresem https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2022-06-07).

Busko-Zdrój, dnia 12 maja 2022 r.

Znak: OIS.042.1.8.2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup sprzętu RTV oraz AGD na potrzeby realizacji projektu pn. „Malucholandia czyli aktywni rodzice to szczęśliwe dzieci” – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmiana do treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej [ pdf ] (2022-05-13).

Informacja o unieważnieniu postępowania pdf ] (2022-05-25).

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.14.2022
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: „Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowości Kotki”
 • data ogłoszenia: 2022.04.25
 • termin składania ofert: 2022.05.17 do godz. 9:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2022.05.17 o godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2022-05-17 09:21)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2022-05-17)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / o odrzuceniu ofertypdf ] (2022-06-01)

Busko-Zdrój dnia 20.04.2022r.

Znak: RSID.7011.6.1.2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko-Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej.

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego (wykonawczego) dla zadania pn: „Przebudowa przepustu na Cieku od Broniny w msc. Radzanów gm. Busko- Zdrój" w ramach zadania budżetowego pn: „Uporządkowanie gospodarki wodami deszczowymi na terenie Gminy Busko-Zdrój z uwzględnieniem małej retencji - uporządkowanie gospodarki wodami deszczowymi”.

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2022-05-10).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2022-05-10).

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.13.2022
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Busko-Zdrój
 • data ogłoszenia: 2022.04.20
 • termin składania ofert: 2022.05.05 godz. 09:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2022.05.05 godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2022-05-05 09:18)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2022-05-05).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - CZĘŚĆ I i CZĘŚĆ IIpdf ] (2022-05-19).

Busko-Zdrój, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Znak: OIS.042.1.6.2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę i montaż wyposażenia żłobka na potrzeby realizacji projektu pn. „Malucholandia czyli aktywni rodzice to szczęśliwe dzieci” – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf  ] (2022-05-02)

Busko – Zdrój, dnia 11.04.2022 r.

Znak: GNWR.6830.3.4.2022

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku - Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących dokonania czynności technicznych w administracyjnym postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości położonych na terenie miasta Busko-Zdrój, obręb 06, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: nr 444/1 z działkami nr 444/4

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2022-05-02).

Busko – Zdrój, dnia 11.04.2022 r.

Znak: GNWR.6830.2.4.2022

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku - Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących dokonania czynności technicznych w administracyjnym postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości położonych na terenie miejscowości Siesławice, obręb 0032, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: nr 48 z działkami nr 49/8, 49/6...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2022-05-04).

Busko-Zdrój, dnia 07.04.2022 r.

Znak: RSID.7051.3.2022 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Zakup wraz z dostawą krzeseł do budynku gminnego w miejscowości Widuchowa”.