Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

2003-05-15   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : OiS - 8170-34/03 (wynik)
 Przedmiot zamówienia
 Zakup, dostawa i zamontowanie wyposażenia placów zabaw w Busku Zdroju.

2003-05-23   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : RS - 341/14/03 (wynik)
 Przedmiot zamówienia
 opracowanie projektów budowlanych wykonawczych dróg gminnych w miejscowościach: Janina, Kołaczkowice, Palonki, Zbludowice - o łącznej długości ok. 17,40 km.

2003-05-23   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : RS - 341/15/03 (wynik)
 Przedmiot zamówienia
 opracowanie projektów budowlanych wykonawczych ścieżki rowerowej: Busko Zdrój - Wełecz - Kameduły, o łącznej długości ok. 19,00 km.

2003-06-24   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : RS - 341/17/03 (wynik)
 Przedmiot zamówienia
 budowa kanalizacji deszczowej w ul.12-go Stycznia i oczyszczalni wód deszczowych z kanalizacją deszczową dla ulic: Słonecznej i Bajkowej w Busku Zdroju - etap I i II oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. 1-go Maja w Busku Zdroju - etap I.

2003-07-01   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : ZPMRŚ III-7062/12/03 (wynik)
 Przedmiot zamówienia
 zakup nowej prasy do makulatury i butelek PET, transport i montaż prasy, rozruch prasy połączony ze sprasowaniem makulatury i butelek PET zamawiającego w ilości łącznej 10 beli.

2003-07-08   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : RS – 341/20/03 (wynik)
 Przedmiot zamówienia
 wykonanie projektu parku ”Za Maskalisem” oraz projektu zagospodarowania terenu w zachodniej części Parku Zdrojowego w Busku Zdroju.

2003-07-21   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : RS – 341/21/03 (wynik)
 Przedmiot zamówienia
 wykonanie remontu kapitalnego 39 szt. wiat przystan- kowych przy drodze krajowej nr 73 i przy drogach wojewódzkich nr 973, 776 i 767 na terenie gminy Busko Zdrój”.

2003-07-30   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : RS – 341/22/03 (wynik)
 Przedmiot zamówienia
 wykonanie remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Kołaczkowicach, gmina Busko Zdrój.

2003-08-01   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : RS – 341/23/03
 Przedmiot zamówienia
 dobudowa 3 – ech kamer monitoringu wizyjnego , 3 - ech nadajników i odbiorników telemetrycznych, oraz 2-ch słupów specjalnych do zamontowania kamer wraz z dobudową przewodów zasilających do kamer

2003-08-18   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : RS – 341/24/03
 Przedmiot zamówienia
 remont dróg gminnych w miejscowościach: Kostki Duże Siesławice i Zbrodzice (PKWiU: 45.23.1)