Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

2005-06-13   Przetarg Nieograniczony - Numer sprawy : RS – 341/17/05
 Przedmiot zamówienia
 Na wykonanie instalacji c.o. i kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Kamedułach, gm. Busko – Zdrój.

2005-06-23   Przetarg Nieograniczony - Numer sprawy : RS – 341/20/05
 Przedmiot zamówienia
 Na wykonanie zabezpieczenie trybun stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku – Zdroju.

2005-07-11   Przetarg Nieograniczony - Numer sprawy : RS-341/21/05
 Przedmiot zamówienia
 Na budowę ulicy Prusa wraz z łącznikiem do ul. Żeromskiego, sięgaczami oraz kanalizacją deszczową w Busku-Zdroju.

2005-07-19   Przetarg Nierograniczony - Numer sprawy : RS. 341/24/05
 Przedmiot zamówienia
 Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych :
- na budowę ulicy przedłużenie 12-tego Stycznia wraz z sięgaczem i ulic przyległych do ul. W. Grotta w Busku-Zdroju (etap I),
- na budowę ulicy Jabłoniowej i Jaśminowej w Busku-Zdroju (etap II),
- na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Jabłoniowej, Jaśminowej, przedłużenie 12-tego Stycznia wraz z sięgaczem i ulic przyległych do ul. W. Grotta w Busku-Zdroju (etap II),
- na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Jabłoniowej , Jaśminowej i przedłużenie 12-tego Stycznia w Busku-Zdroju (etap II), KOD CPV-74232200-6, 74232220-2

2005-08-16   Przetarg Nieograniczony - Numer sprawy : RS-341/22/05
 Przedmiot zamówienia
 Na remont ul. Staszica w Busku-Zdroju.

2005-08-31   Przetarg Nieograniczony - Numer sprawy : RS – 341/25/05
 Przedmiot zamówienia
 Na wykonanie remontu ogrodzenia boiska do piłki siatkowej we wsi Bilczów gm. Busko-Zdrój

2005-09-07   Przetarg Nieograniczony - Numer sprawy : SPZPOZ
 Przedmiot zamówienia
 wykonanie instalacji sanitarnych/ciepłowniczych w Przychodni Nr 1 , ul. Sądowa 9. Kod CPV 45331100-7.

2005-09-08   Przetarg Nieograniczony - Numer sprawy : RS – 341/26/05
 Przedmiot zamówienia
 
Na wykonanie modernizacji drogi powiatowej Busko Zdrój – Kolonia Wschodnia – Elżbiecin polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na dz. Nr 182 ul. Łagiewnicka w Busku – Zdroju i dz. Nr 794 w Łagiewnikach.

2005-09-09   Przetarg Nieograniczony - Numer sprawy : RS-341/27/05
 Przedmiot zamówienia
 Na „Rozbudowę istniejących zatok parkingowych  przy ul. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju”

2005-09-20   Przetarg Nieograniczony - Numer sprawy : RS-341/28/05
 Przedmiot zamówienia
 Na budowę ulicy Królowej Jadwigi wraz kanalizacją deszczową oraz przebudową napowietrznej linii energetycznej i oświetlenia ulicznego w Busku – Zdroju