Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

2003-01-15   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : RS - 341/02/03 (wynik)
 Przedmiot zamówienia
  remont dróg gminnych Kotki-Chałupki oraz Galów-Nowy Folwark
(odcinek do pomnika).(PKWiU: 45.23.1)

2003-01-20   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : RS - 341/03/03 (wynik)
 Przedmiot zamówienia
 wykonanie projektów budowlanych wykonawczych ulic: Krakowskiej, Wiśniowej, Zielonej, Dworskiej, Strażackiej, Sosnowej i ul. bez nazwy (dz. 510/15) w Zbludowicach, Miasto i Gmina Busko Zdrój.

2003-02-21   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : RS - 341/06/03 (wynik)
 Przedmiot zamówienia
 budowa oświetlenia ciągu pieszo - rowerowego Zbludowice - Radzanów przy drodze wojewódzkiej nr 973 / Busko Zdrój - Nowy Korczyn - Żabno

2003-03-17   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : RS - 341/08/03 (wynik)
 Przedmiot zamówienia
 wykonanie projektu budowlanego wykonawczego kanalizacji sanitarnej w północnej części ul. Bohaterów Warszawy w Busku Zdroju o dł. ok. 1 km.

2003-03-18   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : RS - 341/07/03 (wynik)
 Przedmiot zamówienia
 opracowanie uproszczonych projektów oświetlenia ulicznego związanego z dowieszeniem 5-go przewodu oświetleniowego i dowieszenia opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Busko Zdrój.

2003-03-24   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : RS - 341/09/03 (wynik)
 Przedmiot zamówienia
 usługi transportowe, które będą polegać na transporcie kruszywa wykorzystywanego do remontu dróg położonych na terenie gminy Busko Zdrój.

2003-03-24   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : RS - 341/10/03 (wynik)
 Przedmiot zamówienia
 zakup kruszywa, które będzie wykorzystywane do remontu dróg położonych na terenie gminy Busko Zdrój.

2003-03-24   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : RS - 341/11/03 (wynik)
 Przedmiot zamówienia
 usługi wykonywane koparką na terenie miasta i gminy Busko Zdrój.

2003-04-22   Lokalny przetarg nieograniczony - Numer sprawy : EUROPE AID/115311/M/W/PL (wynik)
 Przedmiot zamówienia
 Wydłużenie systemu kanalizacji w gminie Busko Zdrój

2003-05-09   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : ZPMRŚ III-7062/12/03 (wynik)
 Przedmiot zamówienia
 Zakup nowej prasy do makulatury i butelek PET, transport i montaż prasy