Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

Busko-Zdrój dnia 06.09.2018 r.

Znak: RSID.7051.44.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na

Przedmiot zamówienia: „Ogrodzenie przy budynku gminnym na działce nr ewid. 502 w miejscowości Galów w ramach realizacji funduszu sołeckiego

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia [ pdf ].
Załącznik nr 4 - wzór umowy [ pdf ]  [ doc ].

Busko-Zdrój 2018.09.04.

Znak: GKNŚR.7021.79.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na prowadzenie toalety publicznej przy ul. Kopernika w Busku-Zdroju

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, działający w imieniu i na rzecz Gminy Busko-Zdrój zwanej dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia polegającą na świadczeniu usługi w zakresie utrzymania i prowadzenia toalety publicznej zlokalizowanej w budynku komunalnym usytuowanym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 206/2 położonej w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika obręb 10, z możliwością wykorzystania pomieszczenia socjalno-administracyjnego na prowadzenie działalności usługowo-handlowej.

Budynek toalety publicznej o powierzchni użytkowej 52,16 m² składa się z następujących pomieszczeń:

• WC damskie o powierzchni użytkowej 19,95 m²
• WC męskie o powierzchni użytkowej 19,51 m²
• pomieszczenie usługowo-handlowe o powierzchni użytkowej 12,70 m².

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.54.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Remont dróg na terenie gminy Busko-Zdrój – etap IV
 • data ogłoszenia: 2018.08.30
 • termin składania ofert: 2018.09.14 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Unieważnienie postępowania [ pdf ] (2018.09.17)

Busko-Zdrój, dnia 23.08.2018 r.

Znak: RSID.7051.39.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na wykonie zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kameduły Gminy Busko-Zdrój w ramach realizacji funduszu sołeckiego

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia [ pdf ] [ docx ].
Załącznik nr 4 - wzór umowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 5 - tabela cen jednostkowych [ pdf ] [ odt ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.53.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: "Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Szańcu” w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”
 • data ogłoszenia: 2018.08.23
 • termin składania ofert: 2018.09.07 godz. 10:00, 2018.09.11 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2018.08.31) - zmiana terminu składania ofert.

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2018.09.25).

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.52.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa ulicy Rzewuskiego w Busku-Zdroju, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulicę Rokosza z ulicą Rzewuskiego w Busku-Zdroju oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap alei Topolowej w Busku-Zdroju w ramach projektu pn. „Rozwój społeczno - gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne
 • data ogłoszenia: 2018.08.17
 • termin składania ofert: 2018.09.04 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2018.09.25).

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.51.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie węzła cieplnego dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 (dawniej Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Busku-Zdroju)” w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej
 • data ogłoszenia: 2018.08.13
 • termin składania ofert: 2018.08.28 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Unieważnienie postępowania [ pdf ] (2018.08.29)

Busko-Zdrój, 9.08.2018r.

Znak: GKNŚR.7021.29.2018 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na prowadzenie toalety publicznej przy ul. Kopernika w Busku-Zdroju

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, działający w imieniu i na rzecz Gminy Busko-Zdrój, zwanej dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia polegającą na świadczeniu usługi w zakresie utrzymania i prowadzenia toalety publicznej zlokalizowanej w budynku komunalnym usytuowanym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 206/2 położonej w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika obręb 10 z możliwością wykorzystania pomieszczenia socjalno-administracyjnego na prowadzenie działalności usługowo-handlowej.

Budynek publicznej toalety o powierzchni użytkowej 52,16 m² składa się z następujących pomieszczeń:

 • WC damskie o powierzchni użytkowej 19,95 m²
 • WC męskie o powierzchni użytkowej 19,51 m²
 • pomieszczenie usługowo-handlowe o powierzchni użytkowej 12,70 m² .

Unieważnienie postępowania [ pdf ] (2018.08.30)

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.50.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Remont dróg na terenie gminy Busko-Zdrój – etap III
 • data ogłoszenia: 2018.08.09
 • termin składania ofert: 2018.08.24 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Unieważnienie postępowania [ pdf ] (2018.08.28) - dla części I, III, IV, IX i X

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2018.09.05) - dla części II, V, VI, VII i VIII

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.49.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Szańcu” w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”
 • data ogłoszenia: 2018.08.02
 • termin składania ofert: 2018.08.17 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Unieważnienie postępowania [ pdf ] (2018.08.22)