Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

 Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.30.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni informatycznej w budynku szkoły podstawowej ul. Kościuszki 1, 28–100 Busko-Zdrój do celów realizacji projektu ,pn. „Moje kompetencje kluczem do sukcesu”
 • data ogłoszenia: 02.05.2018
 • termin składania ofert: 10.05.2018 godz. 10.00 11.05.2018 godz. 10.00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2018.05.08).
Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2018.05.21).

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.29.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Nabycie na rzecz ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy Busko-Zdrój wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
 • data ogłoszenia: 2018.04.26
 • termin składania ofert: 2018.05.07 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].
Unieważnienie postępowania [ pdf ] zadanie 2  (2018.05.14).
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] .

Busko-Zdrój, 26 kwietnia 2018 r.

GKNŚR.7021.7.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-187-96-46 zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego (ZO).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu wokół Świetlicy Wiejskiej w Widuchowie w zakresie;

 • remontu istniejącego utwardzenia drogi na długości 158 m i szer. 3,0 m,
 • wykonania chodnika o dł. 43 m i szer. 1,3 m,
 • wykonanie barierki ochronnej od strony skarpy,
 • dostawa i montaż trybuny systemowej na 100 miejsc,
 • montaż piłkochwytu o dł. 23 m i wysokości 5 m.,
 • dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej (5 stanowisk),
 • dostawa i montaż zestawu do koszykówki,
 • dostawa i montaż 6 ławek,
 • wykonanie robót towarzyszących.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - przedmiar robót [ pdf ].
Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 4 - wykaz robót [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 5 - wzór umowy [ pdf ] [ doc ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.28.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie zmian w posiadanej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej – Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju.
 • data ogłoszenia: 2018.04.20
 • termin składania ofert: 2018.04.30 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ]
(2018.05.18).

  Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.27.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań:
  Zadanie Nr 1. „Budowa ulicy łączącej ul. Ceglaną w Busku-Zdroju z DW nr 973 w Zbludowicach”,
  Zadanie Nr 2. „Budowa ulicy łączącej ulicę Młyńską z ulicą Promyk w Busku-Zdroju".
 • data ogłoszenia: 19.04.2018
 • termin składania ofert: 27.04.2018 godz. 1000
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2018.05.18).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2018.06.06).

Busko-Zdrój, 18 kwietnia 2018 r.

GKNŚR.7021.7.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-187-96-46 zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego (ZO).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu wokół Świetlicy Wiejskiej w Widuchowie w zakresie:

- remontu istniejącego utwardzenia drogi na długości 158 m i szer. 3,0 m,
- wykonania chodnika o dł. 43 m i szer. 1,3 m,
- wykonanie barierki ochronnej od strony skarpy,
- dostawa i montaż trybuny systemowej na 100 miejsc,
- montaż piłkochwytu o dł. 23 m i wysokości 5 m.,
- dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej (5 stanowisk),
- dostawa i montaż zestawu do koszykówki,
- dostawa i montaż 6 ławek,
- wykonanie robót towarzyszących.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - przedmiar [ pdf ].
Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 4 - wykaz robót [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 5 - wzór umowy [ pdf ] [ doc ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.26.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju.
 • data ogłoszenia: 2018.04.12
 • termin składania ofert: 2018.04.20 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2018.04.30).

Busko-Zdrój, dnia 10.04.2018 r.

Znak: RSID.7051.20.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na wykonie zadania pn. „Wykonanie doposażenia placów zabaw na terenie Gminy Busko-Zdrój w ramach realizacji funduszu sołeckiego"

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia [ pdf ] [ docx ].
Załącznik nr 4 - wzór umowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 5 - tabela cen jednostkowych [ pdf ] [ odt ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.24.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko – Zdrój w roku szkolnym 2018/2019.
 • data ogłoszenia: 2018.04.10
 • termin składania ofert: 2018.04.23 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Unieważnienie postępowania [ pdf ] (2018.04.27).

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.23.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni informatycznej w budynku szkoły podstawowej ul. Kościuszki 1, 28 – 100 Busko - Zdrój do celów realizacji projektu ,pn. „Moje kompetencje kluczem do sukcesu".
 • data ogłoszenia: 2018.04.09
 • termin składania ofert: 2018.04.18 godz. 10:00, 2018.04.19 godz. 11:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2018.04.16).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Unieważnienie postępowania [ pdf ] (2018.04.27).