Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.50.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Remont dróg na terenie gminy Busko-Zdrój – etap III (Zadanie nr 1)
 • data ogłoszenia: 2019.10.09
 • termin składania ofert: 2019.10.24 godz. 11:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).

Unieważnienie postępowania [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 08.10.2019 r.

Znak: RSID.7051.54.2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na wykonie zadania pn. „Wykonanie doposażenia placów zabaw na terenie Gminy Busko-Zdrój w ramach realizacji funduszu sołeckiego”

Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia przedstawia załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia [ pdf ].
Załącznik nr 4 - wzór umowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 5 - tabela cen jednostkowych [ pdf ] [ odt ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.49.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: „Rozbudowa ul. Partyzantów nr 314150T oraz przebudowa i rozbudowa ul. Grotta nr 314148T w Busku-Zdroju”. Zadanie realizowane w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”
 • data ogłoszenia: 2019.10.08
 • termin składania ofert: 2019.10.24 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 Biuro Obsługi Interesanta.

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Unieważnienie postępowania [ pdf ].

Busko-Zdrój, 8 października 2019 r.

GKNR.7021.86.2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-187-96-46 zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania cenowego (ZC).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku Świetlicy Wiejskiej w Pęczelicach (I etap)

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - obmiar [ pdf ].
Załącznik nr 3 - oświadczenia [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 4 - wzór umowy [ pdf ] [ doc ].

Busko-Zdrój dnia 08.10.2019r 

RSID.7021.18.2019

ZAPYTANIE CENOWE
Zamówienie do 30 000 Euro

Gmina Busko-Zdrój w trybie rozeznania cenowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016r. zaprasza do złożenia oferty cenowej.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu odcinka kanalizacji deszczowej średnicy 500mm długości około 34,0m w ulicy Sienkiewicza w Busku-Zdroju.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [ pdf ].
Przedmiar [ pdf ].
Wzór umowy [ pdf ].
Mapa [ pdf ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Busko-Zdrój dnia 04.10.2019r

RSID.7021.17.2019

ZAPYTANIE CENOWE
Zamówienie do 30 000 Euro

Gmina Busko-Zdrój w trybie zapytania cenowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016r. zaprasza do złożenia oferty cenowej.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest hydrodynamiczne wyczyszczenie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Busko-Zdrój.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Busko-Zdrój dnia 27.09.2019r.

Znak: RSID.7011.4.1.2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko-Zdrój w trybie zapytania ofertowego (ZO) zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016r zaprasza do złożenia oferty cenowej.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlano-wykonawczego dla następujących zadań:

 • Zadanie nr 1: "Przebudowa ul. Partyzantów i ul. Widuchowskiej w Busku-Zdroju - kanalizacja deszczowa".
 • Zadanie nr 2: "Przebudowa ul. Partyzantów i ul. Łagiewnickiej w Busku-Zdroju- kanalizacja deszczowa".

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 3 - przedmiar robót [ pdf ] [ doc ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.48.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Busko-Zdrój – ETAP I
 • data ogłoszenia: 2019.09.27
 • termin składania ofert: 2019.10.14 godz. 10:00, 2019.10.16 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 Biuro Obsługi Interesanta.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2019.10.08).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.47.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Remont dróg na terenie gminy Busko-Zdrój – etap III (Zadanie nr 1)
 • data ogłoszenia: 2019.09.20
 • termin składania ofert: 2019.10.07 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 Biuro Obsługi Interesanta.

Unieważnienie postępowania [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.46.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla obiektów znajdujących się na terenie gminy Busko-Zdrój na potrzeby oświetlenia ulicznego, obiektów będących własnością Gminy oraz jednostek organizacyjnych i spółki gminy Busko-Zdrój.
 • data ogłoszenia: 2019.09.16
 • termin składania ofert: 2019.10.22 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: Oferty składane w formie elektronicznej.

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].