Informacje o przetargu

  • numer postępowania: RSID.271.4.2018.ZP
  • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
  • krótki opis przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej
  • data ogłoszenia: 2018.01.15
  • termin składania ofert: 2018.01.30 godz. 10:00
  • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Unieważnienie postępowania [ pdf ] - zadanie nr 2 (2018.02.07).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] - zadanie 1 i 3 (2018.02.21).

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym [ pdf ].
SIWZ [ pdf ].
Załącznik 1 [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 1a [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 1b [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 2 [ pdf ] [ docx ].
Załącznik 3 [ pdf ] [ docx ].
Załącznik 4 [ pdf ] [ docx ].
Załącznik 5 [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 6 [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 7 [ pdf ].
Załącznik 8 [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 9 [ zip ].
Załącznik 10 [ zip ].
Załącznik 11 [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 12 [ pdf ]

Zebrania:

Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu.

Pytania z odpowiedziami ( w postaci plików do pobrania ):

Informacja dla wykonawców nr 1 [ pdf ] (2018-01-24).
Informacja dla wykonawców nr 2 [ pdf ] (2018-01-25).

Protesty i rozstrzygnięcia ( w postaci plików do pobrania ):

Brak protestów w sprawie przetargu.

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania.