Busko-Zdrój dnia 23.01.2018 r.

Znak: RSID.7051.9.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na „Zakup z dostawą oraz montażem wiat przystankowych do miejscowości Chotelek i Zbludowice w ramach realizacji funduszu sołeckiego w gminie Busko-Zdrój".

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie dostawcy [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamowienia [ pdf ] [ docx ].
Załącznik nr 4 - wzór umowy [ pdf ] [ doc ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].